Arfvidsons är aukoriserad av
Sveriges begravningsbyråers förbund

De flesta anlitar en auktoriserad begravningsbyrå för den trygghet det innebär.

Man vet då att byrån är underställd SBF:s stränga regler när det gäller prisinformation, tystnadsplikt, etik, arbetsmetoder och utbildning samt hantering av reklamationsärenden och mycket mer.

Många tror att begravningsbyråernas priser skiljer sig mycket åt. Det är fel eftersom många priser överhuvudtaget inte bestäms av byrån. Det är utlägg och förmedlade tjänster för dödsboets räkning. Exempelvis för dödsannonsen, blommorna, förtäringen på minnesstunden efteråt, bärarlag, församlingens eller kyrkogårdsförvaltningens avgifter o s v.

Däremot är det stor prisskillnad mellan olika begravningar. De flesta väljer därför den begravningsbyrå de får mest förtroende för. Ett bra sätt att bilda sig en uppfattning begravningsbyråerna är att ringa till åtminstone ett par stycken.

Man kan fråga om priser eller be om informationsmaterial utan att behöva bestämma sig för just den byrån på en gång. Att fråga kostar inget.

Auktorisationen ställer höga krav på bland annat kompetens och etik.

På SBF-byrån får Du alltid en specificerad prisuppgift och en skriftlig bekräftelse på vad Du och byrån kommit överens om. Det krävs att byråerna, förutom själva begravningen, ska kunna hjälpa till med bouppteckningen, försäkringar och alla andra frågor som uppstår vid ett dödsfall.

 

Läs mer om auktorisation här

 

 

Personuppgifter enligt dataskyddsförordningen:

Vår begravningsbyrå hanterar personuppgifter enligt GDPR.
Vi samlar inte in mer uppgifter än vad som behövs, vi har bara kvar dem så längre det är nödvändigt
och vi använder dem inte till något annat än vad som var syftet när de samlades in.
Läs vår integritetspolicy här.