PRISLISTA
över byråns vanligen förekommande varor och tjänster

Priserna gäller fr o m 1 september 2018 och inkluderar moms och sociala avgifter.
Reservation för ev. prisändringar från underleverantörer

 

KISTLÄGGNING OCH SVEPNINGSARBETE

Nedläggning i kista samt bäddning..............................1 290 kr

 

PERSONLIGT AVSKEDSTAGANDE

Personligt avsked med öppen kista i
samband med kistläggning..............................................0 kr
Personligt avsked med öppen kista vid
annat tillfälle än vid kistläggning....................................790 kr

 

TRANSPORT TILL BISÄTTNINGSLOKAL

Begravningsbil från sjukhus till bisättningslokal
inom orten.....................................................................1 995 kr
Transport till lokal utanför orten tillägg per mil.................245 kr

 

KISTOR

Kistor finns av folierad spånplatta samt i
massiv furu, körsbär, björk eller ek
med eller utan handtag...............................4 850 – 35 350 kr

 

URNOR

Urnor finns av trä, träfiber, järn, lera, koppar,
glas, zink eller brons..............................................från 795 kr

 

 

 

BÄRARE VID BEGRAVNINGEN

Medlem i Svenska kyrkan
Bärare vid in- och utbärning samt
sänkning i grav i samband m gudstjänst...........................0 kr

Ej medlem i Svenska kyrkan
Bärare vid in- och utbärning samt
sänkning i grav i samband med akten........................6 700 kr

 

BYRÅNS REPRESENTANT VID BEGRAVNINGEN

Representantkostnaden omfattar förutom resan och kontakten
med anhöriga före, under och efter ceremonin, även ansvar
och förberedelsearbete som kontroll av kista och dekorering i
kapellet/kyrkan och kring båren, kontakt med officiant, organist,
vaktmästare och övriga medverkande.

Kontakt med förtäringsstället angående avvikelser i tider,
antalet gäster etc.
Målsättningen är att alla arrangemang
är klara en halvtimme i förväg så att anhöriga i lugn och
ro hinner förbereda sig och eventuellt korrigera
någon detalj
...........................................................från 2 630 kr

 

BLOMMOR

Kistdekoration........................................................från 2 200 kr
Handbukett.................................................................från 45 kr
Sorgbukett................................................................från 500 kr
Krans.....................................................................från 1 900 kr
Band till sorgbukett eller krans................................ från 250 kr

 

SÅNG OCH MUSIK VID BEGRAVNINGSAKTEN

Solistens arvode inklusive avgifter och moms...... från 2 975 kr

 

MINNESSTUND

Lokalhyra i församlingshem......................................  ..från 0 kr
Kaffe med bulle, kaka och tårta, per kuvert..............från 150 kr
Smörgåstårta inkl. kaffe, per kuvert......................  .från 160 kr

 

ANNONSER OCH TRYCKSAKER

Publisering på webben............................................från 995 kr

Priset i dagstidningar är per spalt-mm.......... ...från ca 3 500 kr

Programkort ex 40 st...............................................från 866 kr
Tackkort, egen text ex 40 st....................................från 639 kr

 

MINNESALBUM

Minnesalbum med uppgifter om ceremonin
samt blomsterförteckning................................................0 kr
Ytterligare album, per styck...................................från 450 kr

 

BYRÅNS ARBETSKOSTNAD

Kostnaden baseras på den tidsåtgång byrån lägger ned för
dödsboets räkning och omfattar oftast kundmottagning
med efterföljande kontakter samt ansvar för uppdragets
genomförande. Kontakt med församling och myndighet
för dödsfallsanmälan, intygsbegäran och släktutredning,
kontakt med sjukhuset angående stoftets avhämtning,
behov av balsamering m.m.

Förmedling av dödsannons, bokning av begravningslokal,
beställning av gravöppning, bokning av officiant och
organist, inplanering av bisättnings- och begravningsbil
samt representant, kontakt med kyrkogårdsförvaltning,
beställning av kistdekoration, bevakning, betalning av
utlägg, total-ansvar och kvalitetskontroll, ingår också.

Därutöver kan kostnaden avse fullständig hjälp med
dödsannonsens utformning, beställning av
förtäring/minnesstund, hjälp med försäkringshandlingar,
bokning av extra sång eller musik, beställning av
taxi, beställning av tryckta program till begravningen
samt hjälp med införandet av tackannons m m.

Vanlig tidsåtgång, ca 7,5 timmar (890 kr/tim)..................6 675 kr