Arfvidsons

Vi slår vakt om den personliga servicen, omsorgen om medmänniskan och det vänliga bemötandet.

Hos oss träffar Du människor som genom erfarenhet och grundlig utbildning lärt sig att möta sörjandes problem. Här får Du råd och vägledning även utöver det som hör till själva begravningsceremonien.

Jour dygnet runt

 0155-20 56 60