Vår historia

Den första begravningsbyrån i Nyköping grundades år 1885 och drevs av fru Blomgren i kombination med en kaffeservering vid Teaterparken. Teatern hade då nyligen byggts och fru Blomgren startade med att bedriva servering i samband med förställningarna. På den tiden fanns inga riktiga begravningsbyråer utan det var den lokala snickaren som tillverkade kistor. I och med den allt större inflyttningen till Nyköping uppkom ett behov av att bättre kunna organisera begravningsverksamheten och fru Blomgren startade då en riktig begravningsbyrå, också den belägen vid Teaterparken. Fotot visar den begravningsbyrån under tidigt 1900-tal. Observera den reklamskylt som sitter över dörren.

Blomgrens begravningsbyrå övertogs senare av musikfanjunkare Axel Arfvidson, som år 1921 flyttade med hela sin familj till Nyköping för att driva snickeri och möbelrenoveringsföretag. En vanlig kombination vid den här tiden var snickeri och kisttillverkning och Arfvidsons begravningsbyrå kom att öppnas i huset vid korsningen Repslagaregatan och Brunnsgatan. Efter Axel Arfvidsons bortgång drevs begravningsbyrån vidare av två av hans döttrar, Tora och Astrid Arfvidson. 1969 överlät de rörelsen till Barbro och David Andersson som 1976 överlät byrån till Roger Hanson. Sedan 1 januari 2018 ägs och drivs begravningsbyrån av Camilla Hansson. Camilla, som har varit anställd som jurist på Arfvidsons sedan 2004, har gedigen erfarenhet såväl av det familjerättsliga området som av den övriga verksamheten på begravningsbyrån. Än i dag ligger begravningsbyrån på samma plats, men lokalerna har utökats och i dag är begravningsbyråverksamheten inrymd i hela nedre planet av fastigheten. Lager och garage finns på gården och vi har 4 st. besöksparkeringar precis bredvid ingången från gården.

Sedan Begravningsbyråernas förbund (SBF) bildades i mitten av 1920-talet har Arfvidsons Begravningsbyrå varit medlem och är sålunda en av över 400 anslutna begravningsbyråer i landet. SBF är den största begravningsbyråkedjan i Sverige med en marknadsandel på ca 60%.

Arfvidsons Begravningsbyrå är i dag den ledande begravningsbyrån i Nyköping med omnejd och tack vare vår välutbildade personal med stort kunnande och lång erfarenhet känner vi ett stort förtroende från våra kunder.

Arfvidsons begravningsbyrå ombesörjer inte bara begravningsuppdrag, med allt vad det innebär. Begravningsbyrån har även en välutbildad jurist, som är specialiserad på familjerätt och arvsrätt i synnerhet.

I dag är Arfvidsons alltså en modern begravningsbyrå som kan hjälpa till med allt som rör begravningar och familjejuridik.