Priser - Kostnad för en begravning

Kostnaden för en begravning beror på hur man väljer arrangemangen omkring ceremonin.

När man beställer en begravning hos oss får man alltid en skriftlig dokumentation med prisuppgift som visar de beräknade kostnaderna för begravningen. Den exakta kostnaden är dock inte klar förrän man vet exakt antal gäster till minnesstunden samt dödsannonsens storlek i mm. En kundprislista som visar prisexempel finns att hämta på vårt kontor.

En genomsnittsbegravning ca 36 000 kronor

I detta ingår kista, kistdekoration och urna, dödsannons i lokaltidning, enkel minnesstund för ca 20 personer, transporter, representant vid begravning samt begravningsbyråns arbetskostnad.

Kremation utan ceremoni 12 799 kronor

I detta ingår en enklare kista, bisättningstransport (i närområdet), begravningsbyråns arbetskostnad (inkl. kontakter med berörda myndigheter).

Ofta kan det finnas någon form av försäkring som täcker hela eller delar av kostnaderna. Skulle det saknas medel kan man få ekonomisk hjälp från socialförvaltningen i respektive kommun.