Inför besöket

Besöket på begravningsbyrån

Den första kontakten med begravningsbyrån sker oftast några dagar efter dödsfallet. Det vanligaste är att man efter tidsbokning besöker begravningbyrån men vi gör även hembesök. Om det inte finns möjlighet till ett personligt möte på grund av exempelvis boende på annan ort kan vi även ordna det mesta via telefon. Hos oss finns professionella begravningsrådgivare som är vana och kunniga när det gäller allt det praktiska kring ett dödsfall.

Att planera en begravning

Att planera en begravning medför många tankar och funderingar runt omkring det praktiska. Här kan du göra dina anteckningar i lugn och ro och kanske tillsammans med andra förbereda mötet med oss på begravningsbyrån.