Ge en minnesgåva

Det händer att de anhöriga önskar att man sätter in en gåva till någon fond för välgörande ändamål i stället för blommor. Det kan även stå i dödsannonsen. Som bekräftelse på gåvan skickar fonden ett minnesblad där det står vilka som skänkt gåvan samt eventuell hälsning.