Dödsannonsen är det vanligaste sättet att tillkännage dödsfallet

Det är bra om Du tänker igenom vilka namn som ska vara med, om det ska vara en dikt, psalmvers eller liknande och om det finns en symbol som känns riktig och passande. Vi på begravningsbyrån hjälper Dig att skriva och utforma dödsannonsen om så önskas.

När man utformar annonsen är det fritt fram för personliga formuleringar istället för de standardiserade formuleringar som ofta används. Sist i dödsannonsen anger man var man vill ha begravningen, med gäster eller i enskildhet.

En begravning i kretsen av de närmaste, innebär att bara de släktingar och vänner som blir meddelade före begravningen kommer att delta. Alternativet är att i dödsannonsen meddela när begravningen äger rum, för att ge frihet för släktingar och vänner att komma.

För många känns det naturligt att samlas till en minnesstund efter begravningen, då man dricker kaffe eller äter något tillsammans. Vill man i förväg veta vilka som vill vara med på minnesstunden efteråt kan man ange detta i annonsen. Det vanligaste är då att man anger telefonnumret till begravningsbyrån, så att gästerna kan ringa och anmäla sitt deltagande.