Testamente

Testamente är en juridisk handling i vilken en person kan bestämma hur det han äger ska fördelas efter hans död.

Vissa krav måste uppfyllas för att testamentet ska vara giltigt.

  • Testator (kallas den som skriver testamentet) måste ha fyllt arton år.
  • Vidare ska testamentet upprättas skriftligt. Två närvarande vittnen ska intyga att testatorn är vid fullt och sunt förstånd, att upprättandet sker av fri vilja samt att handlingen är ett testamente.
  • Vittnena behöver inte känna till innehållet i testamentet.
  • Vår erfarenhet visar hur olyckliga situationer som kan uppstå i vissa fall om man inte tänkt över sin situation eller om man inte använt professionell hjälp med testamente.

Vilka bör skriva testamente?

Det finns anledning för de allra flesta att skriva testamente. Lever man i den sk kärnfamiljen (dvs två gifta makar med gemensamma barn) vill man kanske att egendomen skall vara barnets enskilda egendom. Enskild egendom innebär att man inte behöver dela med sig av egendomen vid en bodelning.

Vad gäller sambor lever många i tron att sambolagen är betydligt starkare än vad den är. Sambolagen omfattar endast bostad och bohag som är anskaffat för gemensamt begangnande. Vilket ofta är en begränsad del av tillgångarna. Med testamente kan man låta sin sambo ärva och därmed kanske ges möjlighet att bo kvar i bostaden som kanske är en villa i stället för att riskera att förlora bostaden vid ett dödsfall. Sambolagen kan även avtalas bort genom ett samboavtal.

Allt vanligare blir att man har barn i olika kullar. Med testamente kan man då bestämma om barnen skall få ut hela sin arvslott på en gång eller om efterlevande maka skall få ärva. Har man inga arvingar tillfaller arvet allmänna arvsfonden om testamente ej finns. Man kan även testamentera till helt utomstående personer eller organisationer man kan dock aldrig testamentera bort bröstarvinges laglott. Laglotten är halva arvslotten.

På Arfvidsons hjälper vi till med att skriva testamente och går då igenom arvsituationen för att skriva ett så bra testamente som möjligt. Ett testamente är en handling som bör ses över med jämna mellanrum då förutsättningarna förändras dels inom familjesituationen men även inom lagstiftningen kan förändringar ske. Ett tydligt exempel är alla testamenten mellan makar som blev inaktuella 1988 men fortfarande dyker upp och får olyckliga utfall i många fall.

Priser

Testamente från 2 000 kr

Timkostnaden är 1 698 kr