Att dela sorgen

När någon dör påverkar det inte bara de allra närmaste, utan också Dig som har en annan relation till den avlidne eller den avlidnes familj. Det kan vara i egenskap av vän, arbetskamrat, släkting, granne eller vårdpersonal.

Det är för de allra flesta en ovan situation och det finns ofta en del frågor om hur man skall bete sig. I vårt moderna samhälle är döden inte så nära inpå oss som den var förr. För den skull har det inte blivit mindre viktigt att ha kunskaper om hur man ska bete sig i samband med dödsfall, snarare tvärtom. Kunskaperna hjälper oss hantera en av de händelser i livet som vi varken kan eller ska tränga undan.

Efter ett dödsfall blir det ofta ett tomrum kring de anhöriga. Släkt och vänner drar sig ofta för att höra av sig. För det mesta är det därför bra att höra av sig så snart som möjligt efter dödsfallet. Det blir ofta svårare ju längre tiden går. Även om Du inte hör till den avlidnes allra närmaste är det viktigt att Du inser att också Du har rätt att delta i sorgen. Tänk på att det är Din relation till den döde som räknas. Om Ditt förhållande till den dödes familj inte skulle vara det bästa, är Din rätt att sörja för den skull inte mindre.

Eftersom sorgearbetet är just ett arbete, ingenting som händer av sig själv, behöver det tid och utrymme. Om en arbetskamrat dör kan det till exempel vara bra att ordna en minnesstund på arbetsplatsen. Det behöver inte vara mer än att ni tänder ljus och är tillsammans en stund.

Barn som förlorat en klasskamrat har också ett sorgearbete framför sig.