Musik

Musik i samband med begravningar är viktigt. Ni har själva möjlighet att påverka valet av musik. Det kan vara ett eget favoritstycke eller något som den avlidne tyckte om.

Kontakta oss och/eller tjänstgörande präst och kyrkomusiker. I de flesta fall kan önskad musik framföras, fråga gärna vad som är lämpligt och vad som rent tekniskt går att framföra.